Norske banker må fornye seg for å henge med. Illustrasjonsbilde. Photo by Mika Baumeister on Unsplash.

Norske banker vil få bank om de ikke fornyer seg

Banknæringen kan bli den neste bransjen der nye aktører endrer spillereglene. Norske banker må fornye seg om de skal klare å henge med.

KOMMENTAR: Tor W. Andreassen, Seidali Kurtmollaiev og Line Lervik-Olsen om innovasjon

Har du hørt om selskapene Cadre, Divvy, Chime, Insurity og Tala? De har tre ting til felles: De er rene IT-selskaper, de inngår på Forbes topp 50-liste over de mest innovative finansteknologi (fintech)-selskapene i 2020, og de utfordrer tradisjonelle banker ved å gjøre utvalgte oppgaver bedre og billigere.

Finansteknologi er det heteste området innen finans med en forventet vekstrate på nærmer 24 prosent i perioden fra 2020 til 2025, i følge Researchandmarkets.

De etablerte bankene må belage seg på kamp om kundene.

Trusselbildet er også relevant for norske banker. For å unngå å miste kunder og bli marginalisert, må bankene sørge for å ha svært tilfredse kunder som opplever bankene som innovative, og dermed relativt mer attraktive enn andre alternativer i markedet.

Les mer
Venner er godt å ha. Illustrasjonsbilde. Photo by Ben Wicks on Unsplash.

Derfor er det fint for barn å ha minst to venner

Gjensidige vennskap er viktig for barnas opplevde livskvalitet. Minst to venner i klassen gir et markant positivt utslag, viser studie blant norske 11-12-åringer.

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Bedre helse

Sosiale interaksjoner mellom mennesker er grunnleggende for vår utvikling og spiller en viktig rolle for opplevelsen av å ha en god livskvalitet. Vi vet at vennskap er viktig for sosial, tankemessig (kognitiv) og emosjonell utvikling hos både barn, ungdom og voksne.

Det å bli likt av andre er et grunnleggende behov hos mennesker. Behovet for å å tilhøre en gruppe med jevnaldrende vokser gjennom barne- og ungdomsårene. Til nå har forskning på vennskap og livskvalitet først og fremst vært opptatt av ungdom og unge voksne.

En stor amerikansk studie fra 2020 fant at det å være sammen med venner gir mer lykkefølelse enn å være sammen med familien.

Hva betyr så vennskap for livskvaliteten til norske barn? Det er tema for en studie gjennomført som en del av forskningsprosjektet Health Oriented Pedagogical Project (HOPP) ved Høyskolen Kristiania.

Les mer

Selvledelse for kunnskapsarbeidere

Hvilke strategier for selvledelse kan være til hjelp for kunnskapsmedarbeidere som er fullstendig oppslukt av jobben?

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Selvledelse

Oppslukt av jobben. Illustrasjonsbilde. Photo by bruce mars on Unsplash.
Kunnskapsarbeidere kan bli så oppslukt av jobben at de glemmer tid og sted. Illustrasjonsbilde. Photo by Bruce Mars on Unsplash.

I kunnskapsorganisasjoner er det uendelige muligheter til å jobbe. Det er strengt tatt bare tiden, og knapt nok den, som setter begrensninger for hvor mye innsats vi kan legge i jobben. Kunnskapsmedarbeidere er ofte indre motivert og elsker jobben sin. Det kan derfor være fristende å bruke store deler av tiden sin til å jobbe.  

Også i selve arbeidssituasjonen kan det være lett å bli (for) oppslukt i jobben.  Mange kommer i en flyt, og glemmer tid og sted, glemmer å spise, glemmer å ta pauser, glemmer å la hjernen få restituert seg.

Les mer

Tren deg sprek på hjemmekontoret

Bruk Korona-tiden til å skape deg nye, gode treningsvaner. Treningsforskere ved Høyskolen Kristiania har utviklet et treningsprogram du kan gjennomføre på hjemmekontoret.

KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Treningsprogram for bedre helse

Tren deg sprek på hjemmekontoret. Foto - Espen Tønnessen.
SKAP NYE, GODE TRENINGSVANER: Lene Tønnessen (bildet) demonstrerer hvordan du kan drive styrketrening på hjemmekontoret. Se demonstrasjonsvideo. Foto: Espen Tønnessen.

Personer som gjennomfører regelmessig fysisk aktivitet, lever lenger og styrker forutsetningene for god livskvalitet. Jevnlig fysisk aktivitet forebygger dessuten typiske livsstilssykdommer som hjerte- og karlidelse, diabetes II, overvekt/fedme, osteoporose (benskjørhet), samt milde depresjoner.

Dette er positive effekter som er godt dokumentert gjennom forskning. Hva må til for å oppnå lengre liv, bedre helse og økt livskvalitet?

Les mer
Tar oss med under overflaten på teknologien. Illustrasjonsbilde. UnderPhoto by Lux Interaction on Unsplash.

Når teknologien ikke spiller på lag med sansene

Hva skjer under overflaten når sansene våre møter teknologien? Svarene på dette spørsmålet gir innsikt vi kan bruke til å utvikle bedre digitale løsninger.

Kunnskap fra Kristiania: Mennesker og teknologi

Mennesker er alt annet enn like i våre møter md teknologi. Vi tar med oss et personlig utvalg av interesser, erfaringer, styrker og svakheter inn i disse møtene, som er mange og varierte.

Forskning på interaksjoner mellom mennesker og teknologi spenner fra medievaner og kommunikasjonsformer til signalprosessering og sensorisk oppfattelse. Hele spennet er viktig for å skape engasjerende og velfungerende opplevelser.

Les mer

Leser du best på nett eller på papir?

Noen hevder at de får best utbytte av å lese på papir. Andre sverger til å lese på nett. Hva er egentlig best? Ja, takk, begge deler!

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Lesing og læring

Anette Andresen, Høyskolen Kristiania. Portrettbilde.
Lesing på nett eller på papir? Hva er best? Førsteamanuensis Anette Andresen ved Høyskolen Kristiania anbefaler en kombinasjon . – La oss utforske hvordan vi kan få det beste ut av to verdener, oppfordrer hun.

Digital lesing øker i en skolesammenheng. Det har utløst en debatt med steile fronter. Den ene leiren slår fast at digital lesing er kommet for å bli, mens den andre leiren er bekymret for at noen barn leser mindre og dårligere nå som lesing på papir erstattes med lesing på nett.

Som forskere må vi finne ut om digital lesing er kvalitativt forskjellig fra lesing på papir, og i så fall hva forskjellen består i. Det betyr ikke nødvendigvis at den ene måten å lese på totalt sett er bedre enn den andre, eller skal erstatte den.

Det betyr at vi må forske og følge med på allerede gjennomførte forskningsprosjekter for å se om det er slik at digital lesing passer best i noen sammenhenger og papirbasert lesing i andre.

De siste tiårene har det vært en økt forskningsinteresse om mulige forskjeller mellom å lese på papir og på nett, og da gjerne med fokus på mulige forskjeller i leseprosessen og utbyttet vi får av å lese.

Les mer

Trening med dekk gir økt styrke og utholdenhet

Å trekke dekk etter seg er en treningsform som gir en betydelig forbedring av både styrke og utholdenhet, viser studie fra Høyskolen Kristiania.

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Bedre helse

Trening med dekk gir deg økt styrke og utholden, viser forskning fra Høyskolen Kristiania. Foto - Dekktrening.no
Trening med dekk gir deg økt styrke og utholdenhet. Friluftsentusiast Christin Oldebråten (bildet) demonstrerer dekktrekking i Østmarka. Foto: Dekktrening.no.

På 1930-tallet slepte langrennsløpere grantopper etter seg når de trente. Det gjorde de for å øke arbeidsbelastningen på armene.

De senere årene har dekktrekking blitt en populær treningsform for både kvinner og menn, og ikke bare for de som planlegger ekspedisjon til Sydpolen.

Flere ulike idrettsgrener bruker dekktrekking som en del av sitt treningsopplegg.

Teorien bak dekktrening kan kort oppsummeres slik: Ved å trekke noe tungt etter seg øker energiforbruket. Det bidrar til å øke styrke og utholdenhet, samtidig som det er en skånsom trening for leddene om det gjøres riktig.

Har dekktrening noe for seg? Gir det den ønskede effekten?

Les mer
Når jobben tar overhånd. Illustrasjonsbilde. Photo by LinkedIn Sales Navigator on Unsplash.

Hvordan temme perfeksjonisten i deg og levere godt nok?

Skal du levere fremragende prestasjoner på enkelte områder, må du lære deg å levere godt nok på andre oppgaver. Hvis ikke risikerer du å brenne deg ut.

KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Effektiv på jobben

«Må du jobbe nå igjen, mamma? Skulle vi ikke gjøre noe morsomt sammen, da?», spør sønnen. Anne sitter nedsunket foran PC-en ved kjøkkenbordet, med dype furer i pannen. «Vent litt, jeg er snart ferdig», svarer hun. «Det er bare noe du sier», sukker sønnen, trekker på skuldrene og går sin vei.

Anne er skikkelig motivert til å gjøre en god jobb i sin nye rolle som avdelingsleder. Men, hun rekker ikke å bli ferdig med oppgavene sine i løpet av arbeidstiden fra 08.00 til 16.00. Hun tyr til både kvelder og helger for å holde tritt. I starten var det i orden for resten av familien. Men, nå har det utviklet seg til å bli et mønster hun ikke klarer å komme seg ut av. Stemningen på hjemmefronten surner. Selvfølelsen svikter.

Les mer
Det er lett å bli forelsket i fenomenet ledelse. Besluttsomme hender. Illustrasjonsbilde. Photo by DocuSign on Unsplash.

Ledere er ikke alltid så viktige

Ledelse er ikke alltid svaret. Det kan til og med være at ledere bidrar til å forsterke problemene. Men det er viktig at noen tar ansvar.

KOMMENTAR: Tom Karp om ledelse

Jeg overhørte en diskusjon i et styre om de skulle ha en strategi eller ikke. For strategi må man jo ha, hvis ikke har man ikke en «retning», ble det sagt.

Jo da, styret fant ut at de måtte ha en ny strategi, men de trengte hjelp til å føre den i pennen. De leide derfor inn et konsulentselskap som presumptivt skulle kunne noe om dette. Det ble gjennomført prosesser, og konsulentselskapet skrev en strategi. Og den ble vedtatt i styret.

Men da dukket neste problem opp (noe konsulentene var behjelpelige med å påpeke). De måtte ha en ny profil som matchet strategien. Og samme konsulentmiljø ble igjen leid inn. Nye diskusjoner og ny profil ble laget.

Men igjen et nytt problem. Organisasjonskulturen passet ikke den nye profilen, de måtte vedta nye «verdier». På’n igjen …

Les mer

Hekta på Facebook, Google og Amazon?

Facebook kan overvåke, forutsi og endre vår adferd, hevder professor Shoshana Zuboff i sin bok om overvåkningskapitalisme. Bente Kalsnes gir deg tre grunner til å lese den.

BOKOMTALE: Bente Kalsnes om «Overvåkningskapitalismens tidsalder»

Har du tenkt over hva liker-knappen på Facebook egentlig gjør? Du vet, den knappen du trykker når vennen din har lagt ut et fint bilde fra fjellturen?

I tillegg til å gi et virtuelt klapp på skulderen til familie og venner, gir liker-knappen Facebook data om deg, såkalt overskuddsdata. Dette er data som samlet sett kan fortelle mer om en person enn vi egentlig klarer å forestille oss.

Les mer