Seeing faces in everything. Photo by Tim Mossholder on Unsplash.

Seeing faces in anything

All of us are prone towards seeing what we want to see and drawing conclusions that fit our pre-existing biases.

Have you ever looked up at a cloud and thought: “That looks like a sheep”? While this occurrence is very common, the term for it is less so: Pareidolia. This involves seeing a familiar configuration of patterns in random visual or auditory stimuli.

It occurs because humans are expert pattern recognizers and our brain is constantly trying to make sense of all the information it is processing. Therefore, the brain’s perceptual system prefers to make things look like something rather than nothing.

Les mer

Treating consumers as citizens

For companies, treating consumers as citizens, is a powerful way of expressing their relevance in society.

KNOWLEDGE @ KRISTIANIA: Responsible Business.

Nike-ad featuring National Football League (NFL) player Colin Kaepernick.
Believe in something. Even if it means sacrificing everything.’: Nike ad supporting National Football League (NFL) player Colin Kaepernick’s racial inequality protests at NFL games. – Nike make it possible for people to demonstrate their beleifs by wearing Nike, writes Nicholas Ind.

Since the onset of Covid 19, the consultancy C Space has been hosting an online community of more than 500 people to explore the way that the pandemic is impacting on their lives and their sense of identity.

The result is fluid in the sense that as social, racial and political issues have emerged during the year, so the focus of the community has shifted. However, one notable finding is the way that people have realized their interdependence.

For example, 88% of community members agreed with the statement ‘The Covid-19 pandemic has made me realize how grateful I am for others in my life’ and 83% agreed with ‘Covid-19  has taught me how much we all rely on one another.’

Les mer
Gir osteopati-behandling. Illustrasjonsbilde. Foto: Fredrikke Wiheden.

Ni av ti opplever at de blir bedre av osteopati

Muskel- og skjelettlidelser koster det norske samfunnet 70 milliarder kroner hvert år. Osteopati kan bidra til å redusere omfanget, indikerer ny studie.

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Bedre helse

Internasjonale brukerundersøkelser viser at pasienter i all hovedsak oppsøker osteopati for å få behandling mot muskel- og skjelettlidelser.

Mange av disse pasientene oppsøker osteopat på grunn av ryggsmerter, som ved siden av mentale lidelser, er en av hovedårsakene til arbeidsuførhet i den vestlige verden.  

En fersk systematisk oversiktsartikkel viser at osteopati har effekt på nettopp denne lidelsen (Fadda et al, 2020). Studien viser at osteopatisk behandling hjelper på både reduksjon av smerter og økt funksjon hos de med langvarige korsryggssmerter.

Les mer
Kontorlandskap i arkitektfirmaet Snøhetta. Foto: Snøhetta.

På vei mot et mer autonomt arbeidsliv

Vi er på vei mot et arbeidsliv der ansatte får økt selvstendighet, myndighet og frihet til selv å bestemme når, hvor og hvordan de skal løse arbeidsoppgavene sine.

KOMMENTAR: Tom Karp om ledelse

Professor, psykolog og forsker Einar Thorsrud var på 1960 og 1970-tallet en av pionérene i utviklingen av industrielt demokrati og samarbeid som kan oppstå i små selvstyrte grupper.

Han ledet blant annet Samarbeidsprosjektet, et nasjonalt forsknings- og utviklingsprogram for demokratisering av industrielt arbeid etablert av Landsorganisasjonen (LO) og Norsk arbeidsgiverforening (NAF) (en forløper til Næringslivets Hovedordganisasjon (NHO)).

Les mer
Leila Ferguson, Høyskolen Kristiania. Portrettbilde.

Fighting Fake News

How can teachers in higher education help students navigate fake news and the post-truth era? Six questions to be asked when designing teaching.

KNOWLEDGE @ KRISTIANIA: Teaching

If there is one term that has dominated in media during the last years, it is “fake news”.

“Fake news” refers to false information that is disseminated with dishonest intent. In addition, and most dangerously, fake news resembles accurate (validated, or fact-checked) news, but rather originates from non-trustworthy or dubious sources.

Fake news is a type of disinformation, and can be contrasted with misinformation that refers to spreading false information in good faith, with intent to inform rather than deceive.

Les mer
Kake er en potensiell brobygger. Illustrasjonsbilde. Photo by Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash.

Kake på tvers av kulturer

Blant muslimer i Norge er kake halal, og en potensiell brobygger. For nordmenn er det plikt å spise kake til rett tid. Utenfor de rituelle tidspunktene, som for eksempel fredagskaffen, er det tabu.

KOMMENTAR: Runar Døving om matkultur

Min glitrende student og senere medforfatter Maja Garnaas Kielland gjorde feltarbeid på en voksenopplæringsinstitusjon for innvandrere. Hun observerte samhandling mellom lærere og elever, og fant ideer om sunnhet.

Kaken ble sentral i en konflikt mellom lærere og elever med hvert sitt kunnskapsregime, og ulike former for rett tro og handling.

Les mer
Kunsten å finne frem til forskere du kan samarbeide med. Illustrasjonsbilde. Photo by Science in HD on Unsplash.

Hvordan kan du finne ut om forskeren er god?

Skal du samarbeide med en forsker, men lurer på hvor dyktig hun eller han er? Heldigvis finnes det en enkel metode å finne ut om det kan bli et fruktbart samarbeid.

KUNNSKAP FRA KRISTIANA: Samarbeid med forskere

Forskningsverdenen kan lett fremstå utilgjengelig for utenforstående med sitt kompliserte og formaliserte språk, snodige regler, rare tradisjoner og komiske ritualer. Forskere har gått gjennom en lang utdannelse hvor de blir hjernevasket inn i disse forunderlige systemene.

Forskere investerer mye tid og innsats i sitt yrke, og har ofte opparbeidet seg et ubeskjedent og grandiost selvbilde med lange og kryptiske merittlister.

Les mer

Veiene åpnes for Über. Er det godt nytt for drosjemarkedet i Oslo?

Nå åpnes veiene for Über i Oslos drosjemarked. Vil det kunne gi oss et bedre taxi-tilbud? Nei, hevder Elin Ørjasæter. Les hvorfor.

KOMMENTAR: Elin Ørjasæter om drosjenæringen

Veiene åpnes for Uber i Norge. Illustrasjonsbilde av en Uber-sjåfør. Photo by Paul Hanaoka on Unsplash.
Veiene åpnes for Uber i Norge. Illustrasjonsbilde av en Uber-sjåfør. Photo by Paul Hanaoka on Unsplash.

Taximarkedet i Oslo har råtnet på rot gjennom flere tiår. Så hva gjør man når det norske taxi-hus forfaller? Reparerer det?  Neida. Den norske regjering henter flere jerrykanner med bensin, for så å gi bort branntomta til Uber.  

Mitt første møte med Uber var i en amerikansk storby. «Du må ikke ta taxi» sa mine amerikanske venner, «ta Uber, det er både tryggere og billigere». Og de hadde rett. Ubers geniale teknologi gav kundene både trygghet og lave priser. De første årene fikk også sjåførene greit betalt.

Les mer

The End of Gendered Marketing

Consumers are becoming less and less receptive to gendered marketing. Time to switch to gender-neutral marketing!

KNOWLEDGE @ KRISTIANIA: Marketing

Deplhine Caruelle, Kristiania University College.
Millennials tend to look away from brands that practice gendered marketing, writes associate professor Delphine Caruelle at the Kristiania University College. Therefore, Time to switch to gender-neutral marketing!

In 2018, UN Women, a sub-division of the United Nations, launched an initiative called “Unstereotype Alliance”, which aims to eliminate the use of gender-based stereotypes in advertisement.

This initiative has rallied large international companies such as Google, Microsoft, HP, Procter & Gamble, and GSK. Far from being anecdotal, this initiative sheds light on a more general phenomenon: the end of gendered marketing.

Les mer
Dansestudenter i utfoldelse.. Foto: Camilla Storvollen.

Å gjøre dansen til sin

Dypest sett handler utdanning i dans om å gjøre dansen til sin egen. Det foregår på tre nivåer, viser doktorgradsstudie av læringsprosessen til 11 dansestudenter.

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Kunst og kreativitet

Hva er det egentlig som skjer med studentene underveis i en utdanning som leder fram mot å bli profesjonell danser og pedagog?

For å finne svar, har jeg i mitt doktorgradsprosjekt undersøkt bachelorstudenters erfaringer med moderne dans og samtidsdans ved Norges dansehøyskole, som nylig ble en del av Høyskolen Kristiania.

Det har vært viktig for meg å løfte fram studentenes egne stemmer og involvere dem i refleksjoner og diskusjoner. Dette har gitt et unikt innblikk i studentenes eget perspektiv på dansekunst, danseundervisning og utdanning i dans.

Les mer