Stikkord: psykologi

Tillit og psykologisk trygghet kan fremme radikale endringer

Mange organisasjoner må gjennomføre radikale endringer for å overleve. Hvilken rolle spiller tillit og psykologisk trygghet i endringsprosesser? KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Ledelse av radikale endringer Organisasjoners manglende evne til å håndtere radikal omstilling til ny teknologi fremheves ofte… Les mer

For lange tidsfrister hemmer studenters prestasjoner

Studenter risikerer å prestere dårligere når de får oppgaver med uhensiktsmessig lange tidsfrister. KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Effekter av tidsfrister Universiteter og høyskoler er for lite opptatt av hvilke effekter lange tidsfrister har på kvaliteten av semesteroppgaver og øvrige… Les mer

Hva gjør du om kollegaen din er en inkompetent skrytepave?

Kvinne som strutter av selvtillit. Illustrasjonsbilde. Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash.

Har du en inkompetent skrytepave som kollega? Da kan du utfordre kollegaen din til å gjøre rede for kunnskapsgrunnlaget, ikke bare presentere konklusjonen. KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Psykologi på jobben Hender det at du tenker at en kollega eller leder… Les mer