Stikkord: Prestasjoner

For lange tidsfrister hemmer studenters prestasjoner

Studenter risikerer å prestere dårligere når de får oppgaver med uhensiktsmessig lange tidsfrister. KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Effekter av tidsfrister Universiteter og høyskoler er for lite opptatt av hvilke effekter lange tidsfrister har på kvaliteten av semesteroppgaver og øvrige… Les mer