Stikkord: Læringsutbytte

Studentevalueringer er vel og bra, men de sier ikke noe om læringsutbytte

Studentevalueringer skal styrke kvaliteten i høyere utdanning. Men, er studentevalueringer et godt mål på kvalitet og læringsutbytte? FAGDEBATT: Kvalitet i høyere utdanning Studentevalueringer spiller en sentral rolle i kvalitetssikringen av høyere utdanning i Norge. Gjennom Studiebarometeret blir rundt… Les mer