Stikkord: Læring

Suksessfaktorer for digital undervisning

Hvordan sikre at studentene lærer mest mulig med digital undervisning? Her er noen av suksessfaktorene. KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Digital undervisning Jeg kravler ned skrenten bortenfor Drøbak by, til fjordkanten hvor man best ser kanonene til Oscarsborg som senket Blücher… Les mer

Studentene kan gjøre 2021 til sitt beste år

2021 kan bli året hvor studentenes læringsvaner utviklet seg mest og studentene oppnådde sine beste skoleprestasjoner. Det kan vi undervisere hjelpe til med. KRONIKK: Prestasjonsutvikling Vi leser stadig rapporter om hvor utfordrende det er å være student under… Les mer

Å tørre i dans

Å tørre i dans. Photo by Ahmad Odeh on Unsplash.

Gjennom å tørre og å overvinne frykten, utvikler dansestudenter kreativitet, evne til problemløsing og kritisk refleksjon, viser studie. KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Ferdigheter for det 21. århundre Begrepet 21st century skills, livsferdigheter for det 21. århundre, viser til ulike… Les mer

Studentevalueringer er vel og bra, men de sier ikke noe om læringsutbytte

Studentevalueringer skal styrke kvaliteten i høyere utdanning. Men, er studentevalueringer et godt mål på kvalitet og læringsutbytte? FAGDEBATT: Kvalitet i høyere utdanning Studentevalueringer spiller en sentral rolle i kvalitetssikringen av høyere utdanning i Norge. Gjennom Studiebarometeret blir rundt… Les mer

For lange tidsfrister hemmer studenters prestasjoner

Studenter risikerer å prestere dårligere når de får oppgaver med uhensiktsmessig lange tidsfrister. KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Effekter av tidsfrister Universiteter og høyskoler er for lite opptatt av hvilke effekter lange tidsfrister har på kvaliteten av semesteroppgaver og øvrige… Les mer