Stikkord: arbeidsliv

Tillit og psykologisk trygghet kan fremme radikale endringer

Mange organisasjoner må gjennomføre radikale endringer for å overleve. Hvilken rolle spiller tillit og psykologisk trygghet i endringsprosesser? KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Ledelse av radikale endringer Organisasjoners manglende evne til å håndtere radikal omstilling til ny teknologi fremheves ofte… Les mer

Mer autonomi til de ansatte? Hva må til?

Mer autonomi til ansatte. Illustrasjonsbilde. Photo by Austin Distel on Unsplash.

Vi er på vei mot et arbeidsliv der ansatte får bestemme mer. Tom Karp har identifisert sju sentrale premisser for at mer autonomi kan være noe å satse på. KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Autonome organisasjonsformer Både i Norge og internasjonalt… Les mer

Hva tillitsbasert ledelse krever av ledere

Tillit handler om å slippe medarbeiderne dine fri. Illustrasjonsbilde. Photo by Toa Heftiba on Unsplash.

Tillitsbasert ledelse er en god idé. Men det krever at ledere gir slipp på noe av kontrollen de så gjerne vil ha, fremholder Tom Karp. VIDEOFORELESNING: Tillitsbasert ledelse Tillitsbasert ledelse er i tiden både i offentlig sektor, næringslivet… Les mer