Vi må snakke om mobilbruken på møter

Mange irriterer seg over kollegers mobilbruk under møter – og ender likevel med nesen i mobilen selv. Hva kan vi gjøre med det?

KRONIKK: Erik Lerdahl om møter

mobil.Foto

Bruk av mobiltelefon i møter er blitt et vanlig fenomen de siste årene. I en undersøkelse Sifo har gjort i oppdrag for Telenor i Sverige, ønsker ni av ti å ha mobilfrie møter, og åtte av ti irriterer seg over kollegers mobilbruk.

Samtidig sier omtrent like mange at de selv har brukt mobil i møter.

I mange organisasjoner er bruk av mobil i møter ansett som en uønsket adferd som like fullt aksepteres i praksis. Det er blitt en del av møtekulturen på like linje med at laptoper står på bordene.

Les mer
kvinne-mann-sitter-ved-bord.Foto

Har det noen hensikt å si fra til sjefen?

Tenk deg at du får vite om en alvorlig hendelse som lederen din bør rydde opp i umiddelbart. Eller du får kjennskap til en gruppe kunder som er skikkelig misfornøyde med en leveranse? Eller du kommer på et forslag til hvordan organisasjonen kan løse enkelte oppgaver på en smartere måte?

Har det noe for seg å ta det opp med lederen din? Eller tenker du at det i grunnen er nytteløst å si fra?

– Medarbeidere som har ledere som kjenner posisjonen sin som truet, opplever at det er nytteløst å ta opp alvorlige saker med sin leder, sier førsteamanuensis Ingvild Müller Seljeseth ved Høyskolen Kristiania.

Dermed slutter de også å si fra.

Les mer

Why consumers co-create

What motivates customers to participate in helping organizations to create new products and services? Is it all about the money?

KNOWLEDGE @ KRISTIANIA: Co-Creation

Most organizations want to get close to consumers and to learn about their needs and desires as a way of creating products and services, developing effective marketing campaigns and reducing risk.

Les mer
maling-i-vann.Foto

Kreativitet er en muskel som kan trenes

Hvis vi lærer oss et kreativt tankesett fra vi er små, sitter det i ryggmargen. Da kan nyskaping bli mer enn svada, skriver Erik Lerdahl.

KRONIKK: Erik Lerdahl om kreativitet

Kreativitet og nyskapning er selve drivhjulet i alle innnovasjons- og endringsprosesser.Det er kritisk for norsk næringslivs fremtidige konkurransekraft i en tid med stadig raske endringer, blant annet knyttet til økende digitalisering, robotisering og bruk av kunstig intelligens.

En ny rapport fra British Innovation Foundation Nesta og Oxford Martin School peker på kvalifikasjoner som kreativitet, tilpasningsevne og god beslutningsevne som viktigere enn fagspesifikke kunnskaper i fremtidens arbeidsliv.

Les mer

Kong markedsføring og prinsesse PR

Å være prinsesse er verdens beste tittel når man skal markedsføre og skape PR rundt noe, skriver Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania.

KOMMENTAR: Trond Blindheim om markedsføring

Er Märtha Louise en fare for kongehusets omdømme når hun bruker prinsessetittelen i forbindelse med markedsføring av sin kommersielle virksomhet om sjamanisme, synskhet og healing?

Jeg mener det, og det er fordi tittelen hennes er konstitusjonell og dermed uløselig knyttet til kongehuset som hun utfører offisielle oppdrag for. Hun er blant annet beskytter for Foreningen for Muskelsyke, Hørselshemmedes Landsforbund, Norges Blindeforbund, Norges Døveforbund, Norsk Epilepsiforbund, Norsk Revmatikerforbund, Ridderrennet og VIVIL Lekene.

Les mer

Når NRK manipulerer elever med digital propaganda

NRK-programmet Folkeopplysningen tok i bruk metoder kjent fra digital propaganda for å manipulere elever rett før valget i 2019. Det kan svekke tilliten til mediene, advarer Bente Kalsnes.

KOMMENTAR: Bente Kalsnes om digital propaganda

Det er prisverdig at NRK-programmet Folkeopplysningen tar opp noen av de største demokratiske truslene i vår tid: falske nyheter, desinformasjon og manipulasjon av valg.

Hensikten er tilsynelatende edel: å styrke demokratiet og øke kjennskapen til digital kildekritikk.

Les mer

Ledere må møte sine ansatte

Ledere må selv bygge ned barrierene for ledelse. Det er der ledelse begynner, skriver Tom Karp.

KOMMENTAR: Tom Karp om ledelse

Management by sitting down? Og da helst i et møte, foran PC-en eller med smarttelefonen. Det er kanskje en metafor på ledelse i vår tid, dette er arenaene hvor ledere bruker tid og krefter. Og sånn må det kanskje være?

Konsulentselskapet Boston Consulting Group (BCG) hevder at kompleksiteten i organisasjoner har økt dramatisk de siste tiårene. Med kompleksitet mener de mengden krav som må tilfredsstilles, antall lag i organisasjonene, antall prosedyrer, koordineringsbehov og godkjenningsmekanismer.

Les mer
olje.Foto

Styrket militærmakt øker sjansen for statskupp

Diktatorer som investerer tungt i militærmakt, risikerer å skape sine egne fiender, viser studie fra Høyskolen Kristiania.

KRISTIANIA KUNNSKAP: Olje og militærkupp

Mye tyder på at Sudans (eks-)president Omar al-Bashir ble tatt på sengen av sine egne militære ledere i et militærkupp april 2019. Morgenen 11. april 2019 begynte med at høytstående offiserer med makt plasserte 75-åringen i husarrest.

Samtidig sørget det militære for å ta kontroll over strategiske veier og broer inn mot Khartoum, og å stenge grenser og flyplasser. Slik virket det hele nokså godt planlagt fra militærets side, og al-Bashir kan selv ikke ha vært klar over planene om å få ham fjernet, selv om tusener hadde demonstrert i hovedstaden med krav om å få ham ut av presidentstolen. Men slikt er vel en diktator med stående arrestordre fra Krigsforbryterdomstolen i Haag vant med fra tid til annen.

Les mer
konsert.Foto

Vår kjærlighet til sangene får pengene til å klinge

Hva er det som får deg til å elske bestemte sanger? undrer Audun Molde. Vår kjærlighet til sanger handler ikke bare om kultur. Det er også «big business».

KOMMENTAR: Audun Molde om musikkindustrien

Sanger reiser raskt. Internett lar dem reise raskere enn noensinne. For hundre år siden, før radio og platespillere ble vanlige i hjemmene våre, kunne det ta flere år å skape en internasjonal hit. Noen århundrer før det igjen kunne det ta generasjoner før en sang hadde reist til den andre siden av fjellet, eller over havet.

I 2018 ble det på verdensbasis lagt ut rundt 35.000 nye sanger på Spotify hver eneste dag. De aller fleste av dem vil jeg aldri oppdage eller ha tid til å høre. Jeg må innrømme at mange sanger blir en forbruksvare som forsvinner, mens andre følger meg for livet, og jeg oppdager og gjenoppdager stadig nye og gamle sanger.

Mitt eget forhold til sanger strekker seg fra å være lidenskapelig til profesjonelt. Jeg kan ikke leve uten sanger. Jeg har lyttet, hatt dem i bakgrunnen, spilt dem på mange ulike instrumenter, sunget dem, analysert og utforsket dem, til og med skrevet noen.

Les mer
sjakkbrett.Foto

Det britiske imperiets vei mot undergangen

Det manglende oppgjøret med fortiden gjør at det britiske imperiet lever videre som et fantasifoster på britisk høyreside, skriver Ketil Raknes.

KOMMENTAR: Ketil Raknes om Storbritannia

Den 22. juni 1897 fikk 400 millioner mennesker, eller drøyt en fjerdedel av menneskeheten, fri for å feire at dronning Viktoria hadde sittet 60 år ved den britiske tronen. 50.000 soldater fra hele verden marsjerte gjennom Londons gater der prinser, hertuger og ambassadører fra hele verden hadde tatt turen til imperiets hjerte.

Les mer