Hvorfor bytter vi ikke til en vesentlig bedre bank?

DNBs kunder er ikke spesielt fornøyde med banken sin. Hvorfor bytter de ikke til en bank som scorer høyere på kundetilfredshet?

DEBATT: Tor W. Andressen, Seidali Kurtmollaiev og Line Lervik-Olsenom innovasjon

Helt siden 1996 har vi sett variasjoner av følgende overskrift: «Kundemåling: DNB på bunn, Sbanken på topp». Nå senest i e24.no 30 september som viser til en forskjell på 14 poeng mellom topp og bunn.

Det som ikke alle innser, er at kundetilfredshet et en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for økonomisk bærekraftige bedrifter.

Les mer

Er vi på vei mot et løsarbeidersamfunn?

I Norge er omfanget av uønsket løsarbeid relativt lite. Men, sterke krefter kan bidra til forverring, advarer Elin Ørjasæter.

KOMMENTAR: Elin Ørjasæter om arbeidsliv

Andelen folk som jobber, men som ikke har fast jobb, har vokst i den vestlige verden. De kalles prekariatet. Dette begrepet er satt sammen av ordene ”proletariat” og ”prekær”: De som selger sin arbeidskraft men aldri er trygge for sin inntekt.

Prekariatet har korttidskontrakter eller er ringevikarer, frilansere og ”konsulenter”. Og de er det permanent. De veksler mellom arbeid og trygder, og ingen av delene er varig. Fritiden brukes på å skrive søknader, fylle ut skjemaer eller reise til et sted som gir midlertidig jobb.

Utviklingen av et prekariat er godt dokumentert, blant annet gjennom rapporter fra så vel Eurofound, ILO og OECD. Boka The Precariat, the new dangerous class, av professor Guy Standing kom ut i 2011 og på norsk i 2014. Den har bidratt sterkt til å sette diskusjonen om løsarbeidets vekst på dagsordenen, i så vel forskning som politikk.

Les mer

Vi må snakke om mobilbruken på møter

Mange irriterer seg over kollegers mobilbruk under møter – og ender likevel med nesen i mobilen selv. Hva kan vi gjøre med det?

KRONIKK: Erik Lerdahl om møter

mobil.Foto

Bruk av mobiltelefon i møter er blitt et vanlig fenomen de siste årene. I en undersøkelse Sifo har gjort i oppdrag for Telenor i Sverige, ønsker ni av ti å ha mobilfrie møter, og åtte av ti irriterer seg over kollegers mobilbruk.

Samtidig sier omtrent like mange at de selv har brukt mobil i møter.

I mange organisasjoner er bruk av mobil i møter ansett som en uønsket adferd som like fullt aksepteres i praksis. Det er blitt en del av møtekulturen på like linje med at laptoper står på bordene.

Les mer
kvinne-mann-sitter-ved-bord.Foto

Har det noen hensikt å si fra til sjefen?

Tenk deg at du får vite om en alvorlig hendelse som lederen din bør rydde opp i umiddelbart. Eller du får kjennskap til en gruppe kunder som er skikkelig misfornøyde med en leveranse? Eller du kommer på et forslag til hvordan organisasjonen kan løse enkelte oppgaver på en smartere måte?

Har det noe for seg å ta det opp med lederen din? Eller tenker du at det i grunnen er nytteløst å si fra?

– Medarbeidere som har ledere som kjenner posisjonen sin som truet, opplever at det er nytteløst å ta opp alvorlige saker med sin leder, sier førsteamanuensis Ingvild Müller Seljeseth ved Høyskolen Kristiania.

Dermed slutter de også å si fra.

Les mer

Why consumers co-create

What motivates customers to participate in helping organizations to create new products and services? Is it all about the money?

KNOWLEDGE @ KRISTIANIA: Co-Creation

Most organizations want to get close to consumers and to learn about their needs and desires as a way of creating products and services, developing effective marketing campaigns and reducing risk.

Les mer
maling-i-vann.Foto

Kreativitet er en muskel som kan trenes

Hvis vi lærer oss et kreativt tankesett fra vi er små, sitter det i ryggmargen. Da kan nyskaping bli mer enn svada, skriver Erik Lerdahl.

KRONIKK: Erik Lerdahl om kreativitet

Kreativitet og nyskapning er selve drivhjulet i alle innnovasjons- og endringsprosesser.Det er kritisk for norsk næringslivs fremtidige konkurransekraft i en tid med stadig raske endringer, blant annet knyttet til økende digitalisering, robotisering og bruk av kunstig intelligens.

En ny rapport fra British Innovation Foundation Nesta og Oxford Martin School peker på kvalifikasjoner som kreativitet, tilpasningsevne og god beslutningsevne som viktigere enn fagspesifikke kunnskaper i fremtidens arbeidsliv.

Les mer

Kong markedsføring og prinsesse PR

Å være prinsesse er verdens beste tittel når man skal markedsføre og skape PR rundt noe, skriver Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania.

KOMMENTAR: Trond Blindheim om markedsføring

Er Märtha Louise en fare for kongehusets omdømme når hun bruker prinsessetittelen i forbindelse med markedsføring av sin kommersielle virksomhet om sjamanisme, synskhet og healing?

Jeg mener det, og det er fordi tittelen hennes er konstitusjonell og dermed uløselig knyttet til kongehuset som hun utfører offisielle oppdrag for. Hun er blant annet beskytter for Foreningen for Muskelsyke, Hørselshemmedes Landsforbund, Norges Blindeforbund, Norges Døveforbund, Norsk Epilepsiforbund, Norsk Revmatikerforbund, Ridderrennet og VIVIL Lekene.

Les mer

Når NRK manipulerer elever med digital propaganda

NRK-programmet Folkeopplysningen tok i bruk metoder kjent fra digital propaganda for å manipulere elever rett før valget i 2019. Det kan svekke tilliten til mediene, advarer Bente Kalsnes.

KOMMENTAR: Bente Kalsnes om digital propaganda

Det er prisverdig at NRK-programmet Folkeopplysningen tar opp noen av de største demokratiske truslene i vår tid: falske nyheter, desinformasjon og manipulasjon av valg.

Hensikten er tilsynelatende edel: å styrke demokratiet og øke kjennskapen til digital kildekritikk.

Les mer

Ledere må møte sine ansatte

Ledere må selv bygge ned barrierene for ledelse. Det er der ledelse begynner, skriver Tom Karp.

KOMMENTAR: Tom Karp om ledelse

Management by sitting down? Og da helst i et møte, foran PC-en eller med smarttelefonen. Det er kanskje en metafor på ledelse i vår tid, dette er arenaene hvor ledere bruker tid og krefter. Og sånn må det kanskje være?

Konsulentselskapet Boston Consulting Group (BCG) hevder at kompleksiteten i organisasjoner har økt dramatisk de siste tiårene. Med kompleksitet mener de mengden krav som må tilfredsstilles, antall lag i organisasjonene, antall prosedyrer, koordineringsbehov og godkjenningsmekanismer.

Les mer
olje.Foto

Styrket militærmakt øker sjansen for statskupp

Diktatorer som investerer tungt i militærmakt, risikerer å skape sine egne fiender, viser studie fra Høyskolen Kristiania.

KRISTIANIA KUNNSKAP: Olje og militærkupp

Mye tyder på at Sudans (eks-)president Omar al-Bashir ble tatt på sengen av sine egne militære ledere i et militærkupp april 2019. Morgenen 11. april 2019 begynte med at høytstående offiserer med makt plasserte 75-åringen i husarrest.

Samtidig sørget det militære for å ta kontroll over strategiske veier og broer inn mot Khartoum, og å stenge grenser og flyplasser. Slik virket det hele nokså godt planlagt fra militærets side, og al-Bashir kan selv ikke ha vært klar over planene om å få ham fjernet, selv om tusener hadde demonstrert i hovedstaden med krav om å få ham ut av presidentstolen. Men slikt er vel en diktator med stående arrestordre fra Krigsforbryterdomstolen i Haag vant med fra tid til annen.

Les mer