Lysbilder som fanger publikum

Gode lysark (foiler/slides) kan fange tilhørernes oppmerksomhet og fremme læring. Her er ti velprøvde triks som virker.

KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Presentasjonsteknikk

Potrett av Håkon Njøten.
Håkon Njøten brenner for å engasjere studentene når han underviser. Han avslører han sine beste triks.

Jobben som foreleser kan være vanskelig. Frustrerte og uengasjerte studenter, halvgode foiler og dårlig «flyt» er noe alle kan kjenne seg igjen i.

Så til den gode nyheten. Det er mulig å lage foiler som kan understreke og fortelle historiene og teoriene vi ønsker å formidle. Det handler om å gjøre lysarkene enklere for å få bedre flyt i presentasjonen for å fremme læring.

Jeg har utviklet ti enkle triks for hvordan du kan bruke foilene til å fange og holde på studentenes oppmerksomhet.

Jeg vil forklare de ti triksene, én etter én. Dette er først og fremst pedagogiske og estetiske triks – ikke triks som nødvendigvis krever spesielle tekniske ferdigheter. Jeg illustrerer hver av triksene med foiler.

Les mer
Møter trenger ikke være kjedelige. Her klistrer en av deltakerne post-it-lapper på veggen. Illustrasjonsfoto. Photo - You X Ventures on Unsplash.

Fem tiltak for bedre møter

Dårlig møtekultur gir et tap på flere milliarder kroner hvert år. Her er fem tiltak som kan gi mer slagkraftige møter.

KRONIKK: Erik Lerdahl om møteledelse

Antall møter har økt markant i arbeidslivet de siste tiårene. Det er ikke uvanlig at arbeidstakere går på flere møter daglig og tilbringer mye av arbeidsdagen i møter. Ledere bruker i snitt godt over halvparten av sin tid i møter. Samtidig viser flere studier at nærmere halvparten av møtene oppleves som bortkastet av dem som deltar.

Dårlige møter går dessuten utover motivasjonen til de ansatte, det gir dårligere resultater og fører til flere møter og mer tidsbruk utenom møtene. Dårlig møtekultur er en stor, skjult kostnad både i offentlig og privat sektor. Bare i Norge tyder det på at dårlig møtekultur gir et tap på flere milliarder kroner hvert år!

De fleste er samtidig så vant til dårlig møtekultur at de sjelden tenker på at møter kan gjøres langt mer stimulerende og effektive. De aksepterer stillferdig møtekulturen, men kommer med et dypt sukk når temaet bringes på banen.

Les mer
Professor Arne Krokan skriver om digital transformasjon i Kunnskapsmagasinet Kristiania. Her sitter han foran PC-en.

Trenger vi å fylle ut reiseregninger?

Vi må fortsatt fylle ut reiseregninger selv om papirskjemaet er erstattet med en app. Men, trenger vi egentlig reiseregningen? Hvorfor er det så vanskelig å endre arbeidsprosesser når vi digitaliserer?

KOMMENTAR: Arne Krokan om digitalisering

En god kollega, med en litt spesiell sans for slagferdige replikker, uttalte en gang at den mest utbredte øvelsen i Norge var «tilløp uten hopp». Med det hintet han selvsagt til at mange lager planer for ulike aktiviteter, uten at disse planene blir fulgt opp.

Jeg fikk et tydelig eksempel på dette en gang jeg deltok i et møte i en fylkeskommune der jeg hadde holdt kurs om digital utvikling for skolelederne. I dette fylket hadde fylkesskolesjefen stilt som krav at alle de videregående skolene måtte utarbeide en IKT-plan, og på dette møtet sa en relativt nytilsatt rektor at hans forgjenger hadde utarbeidet en slik plan, men etter at han sluttet var det ingen som visste hvor den lå!

Den gamle lederen hadde vært opptatt av å «gjøre ting rett», -slik han hadde fått som instruks fra øverst i hierarkiet, der både pengene og makta lå, -om enn ikke forstanden. For den nye rektoren hadde fått med seg et viktig moment, og det var at endring ikke blir til gjennom planer, men gjennom prosesser, og prosesser trenger arenaer for å kunne iscenesettes.

Les mer
Ledere klarer ikke alltid å gjøre som teoriene sier de skal gjøre, skriver Tom Karp. Illustrasjonsfoto av leder. Photo by Viktor Forgacs on Unsplash.

Barrierer for effektiv ledelse

Kanskje skal vi snakke om «godt nok» når vi diskuterer ledelse, og heller forstå hvordan hindringer for god ledelse kan fjernes.

KOMMENTAR: Tom Karp om ledelse

Ledelse er en størrelse mange mener mye om. I denne avis, på seminarer og i samfunnsdebatten generelt får vi stadig lese, og høre, hvordan ledelse bør utøves.

Ledelse er også et fag. En vitenskap hvor målet er å forenkle komplekse realiteter ved å finne forklaringsmekanismer og fra de utvikle generiske påstander. Det jaktes på universelle lover for effektiv mellommenneskelig adferd.

Les mer
Fritid er en arena der nordmenn gjerne unner seg et glass. Illustrasjonsfoto. Photo by Matthieu Joannon on Unsplash.

Er fritid helsefarlig?

Hvor sunn er fritiden? Blir det mer velferd, eller er fritiden først og fremst en sfære som er full av pølser, fyll, vold og latskap?

KRONIKK: Runar Døving om fritid

For hundre år siden var det vanlig å ha 50 arbeidsuker i året og mer enn femti timers arbeidsuke. Nå er vi nede i 35 timers arbeidsuke, og det er like mange fridager som arbeidsdager.

Økt fritid har vært et av de mest sentrale krav i norsk politikk, selve kjernen i arbeiderbevegelsen, med mål om bedre velferd og folkehelse. Men hvor sunn er fritiden? Blir det mer velferd, eller er fritiden først og fremst en sfære som er full av pølser, fyll, vold og latskap?

Les mer
Karl Marx-Allee. Paradegaten i Øst-Berlin. Foto: Audun Farbrot. i

Skap nye bilder av Tyskland

Hvor skal nordmenn lete om de vil lære om tysk kultur ut over stereotypiene? Kai Hanno Schwind gir konkrete råd om hva du kan gjøre for å lære mer om Tyskland anno 2020.

KOMMENTAR: Kai Hanno Schwind om Tyskland

Hvordan speiler en kultur seg i kunsten? Et mulig svar på dette spørsmålet kunne man oppleve da Norge var gjesteland på bokmessen i Frankfurtpå tampen av 2019. Mottoet: The Dream We Carry. Uken i Frankfurt: stappfull. Mette-Marit i Deutsche Bahns litteraturtog (punktlig), Erika Fatlands tale med et stikk til tilstedeværende Erna Solberg (kritisk), salgsrekord i bokhandelen (lukrativ) i den mye omtalte norske paviljongen (spartansk).

En tysk bekjent spurte forsiktig med hånda foran munnen: – Hvorfor henger det så mange bilder av skogdød her? Han hadde visst aldri sett norsk vinterskog før.

Ingen tvil om at tyskerne liker sitt (klisjepreget) bilde av Norge – aldri har interessen for norsk litteratur og kultur vært større. Men hvordan ser det ut andre veien?

Les mer
Illustrasjonsbilde av Facebooks app på en smarttelefon. Photo by Joshua Hoehne on Unsplash

Den smarte og skumle plattformøkonomien

Facebook og andre plattformselskaper har vokst seg store ved å være både smarte og veldig effektive. Medaljen har også en bakside. Plattformselskapene vokser til å bli naturlige monopolister, advarer Arne Krokan.

IDEER & INNSIKT: Plattformøkonomi

For en tid tilbake spurte den svenske lokalavisen Hallands Nyheter folk på gaten om hvilken vei de ville reist dersom de kunne reist i tid. Arkitekten Gøsta Bengtsson svarte at han ville ha reist både bakover og fremover, -for å se hvor jævlig folk hadde det før i tiden og hvor jævlig det kommer til å bli i fremtiden.

Det er mulig Bengtsson er en spesielt pessimistisk type, men mange vil nok mene at han også har et poeng. Vi vet mye om hvordan folk hadde det i riktig «gamle dager», men ingen ting om hvordan det kommer til å bli i fremtiden.

Hadde du spurt folk på 50- 60- eller 70-tallet om hvordan det kom til å være i Norge i 2020, ville de færreste hatt fantasi til å beskrive den utviklingen vi har sett de par siste tiårene, og det er ikke vanskelig å se at den store driveren for endringene har vært utvikling av nye teknologier.

Les mer
Hjelpsomhet på jobben. Illustrasjonsfoto. Photo by Kobu Agency on Unsplash..jpg

Hvordan få en kollega til å hjelpe deg?

Er det lurt å tilby noe tilbake når du ber om hjelp fra en kollega? Eller finnes det smartere måter å gjøre det på?

IDEER & INNSIKT: Hjelpsomhet på jobben

Forestill deg at en kollega du ikke kjenner så godt, trenger din hjelp med en oppgave på jobben. For at du skal få lyst til å hjelpe, tilbyr personen å gjøre noe i gjengjeld i det hun eller han spør deg om hjelp.

Kollegaen som ønsker å dra nytte av dine praktiske ferdigheter eller ekspertise, spesifiserer altså en forhåndsavklart byttehandel: «Hvis du hjelper meg med A, så hjelper jeg deg med B».

Det er i utgangspunktet ikke noe galt i å gjøre dette, og det kan jo også fungere noen ganger. Men, er dette den beste måte å få noen andre til å hjelpe deg på der og da? Og hva med over tid?

Les mer
Stress på jobben er et lederansvar. Illustrasjonsfoto. Photo by Thomas Lefebvre on Unsplash.

Hva ledere kan gjøre for å gjøre medarbeidere mindre stressa

Har du medarbeidere som er så stressa at det går på helsen løs? Her er ti konkrete tips om hva ledere kan gjøre for å redusere stress blant sine ansatte.

KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Stresshåndtering

Gode ledere engasjerer seg i sine medarbeidere, og ser når stressnivået blir for høyt. Her er ti konkrete tips som kan bidra til å redusere stress blant dine medarbeidere:

1) Skaff deg oversikt over oppgavene hver enkelt medarbeider jobber med. Gi hjelp til å prioritere mellom dem.

2) Se på oppgavene til den enkelte og del dem inn i tre kategorier: a) Hva er må-oppgaver, b) Hva er kan-oppgaver og c) Hva er favoritt-oppgaver.

3) Sett a, b, eller c foran listen med oppgaver den ansatte har, og vær tydelig på hva du som leder mener er må-oppgaver i travle perioder. Velg bort alt annet om medarbeideren er i ferd med å bli syk av arbeidsmengden.

Les mer
Årsakene til stress kan ligge hos lederen. Illustrasjonsfoto av leder i dress. Photo-by-Hunters-Race-on-Unsplash

Ledere som skaper stress

Ledere som løper fra ansvaret sitt, praktiserer «la-det-skure-ledelse», – passiv og destruktiv ledelse. Det kan gjøre de ansatte stresset og syke, advarer Kjetil A. Vedøy.

KOMMENTAR: Se opp for destruktiv ledelse

Ledere som skygger banen når medarbeiderne signaliserer at arbeidsmengden virker uoverkommelig, utøver destruktiv ledelse. Ledere som ikke vet hvor mange timer de ansatte jobber i løpet av en uke, utøver destruktiv ledelse. Ledere som ikke er til stede, utøver destruktiv ledelse.

Det kalles la-det-skure-ledelse. Og det er farlig å lede medarbeidere med en slik la-det-skure tilnærming. Destruktive og passive ledere er spesielt lett å få øye på; De gjør folk syke.

Les mer