Om Kunnskapsmagasinet Kristiania

Kunnskapsmagasinet Kristiania er et digitalt magasin som presenterer forskningsnyheter, resultater av faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, verktøyartikler og samfunnsdebatt fra fag- og forskningsmiljøene ved Høyskolen Kristiania.

ISSN 2703-707X

Våre faglige ansatte ønsker å dele sin faglige innsikt med de som kan ta den i bruk. Kunnskapsmagasinet Kristiania henvender seg til ledere og medarbeidere i arbeidslivet og andre beslutningstagere i samfunnet. Andre vil også kunne ha utbytte av magasinet.

Utgiver:

Kunnskapsmagasinet Kristiania utgis av Høyskolen Kristiania.

Adresse: Kirkegata 24-26, 0153 Oslo. Telefon: 2259600. Nettadresse: https://www.kristiania.no/

Fagmiljøet ved Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania har til sammen nærmere 300 medarbeidere som forsker og utvikler faglig og kunstnerisk innsikt. Den faglige aktiviteten er organisert i fire avdelinger, Avdeling for kunst, design og media, Avdeling for helsevitenskap, Avdeling for kommunikasjon, ledelse og markedsføring og Avdeling for økonomi, innovasjon og teknologi.

Les mer om Høyskolen Kristiania.