Om Kunnskapsmagasinet Kristiania

Kunnskapsmagasinet Kristiania er et digitalt magasin som presenterer forskningsnyheter, resultater av faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, verktøyartikler og samfunnsdebatt fra fag- og forskningsmiljøene ved Høyskolen Kristiania.

Våre faglige ansatte ønsker å dele sin faglige innsikt med de som kan ta den i bruk. Kunnskapsmagasinet Kristiania henvender seg til ledere og medarbeidere i arbeidslivet og andre beslutningstagere i samfunnet. Andre vil også kunne ha utbytte av magasinet.

Fagmiljøet ved Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania har til sammen nærmere 300 medarbeidere som forsker og utvikler faglig og kunstnerisk innsikt. Den faglige aktiviteten er organisert i fire avdelinger, Avdeling for kunst, design og media, Avdeling for helsevitenskap, Avdeling for kommunikasjon, ledelse og markedsføring og Avdeling for økonomi, innovasjon og teknologi.

Les mer om Høyskolen Kristiania.