Terje Alræk

Profil:

Terje Alræk er professor ved avdeling for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania. Han har sin doktorgrad fra Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen. Alræk har siden 1994 forsket på akupunktur, og har 30 års klinisk erfaring. Fra 2004 har han vært - og er - ansatt som seniorforsker ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved UiT Norges arktiske universitet. Han kom til Høyskolen Kristiania i 2011. Alræk har publisert over 40 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter.

Poster av Terje Alræk: