Runar Døving

Webside:

https://kristiania.no/ansatt/runar-doving/

Profil:

Runar Døving er professor ved Høyskolen Kristiania. Han arbeider og publiserer på områder som mat, måltidsstruktur, kjønn, turisme, makt, fritid, grensehandel, varedannelse, uformell økonomi og økonomisk utsatthet. Han underviser i forbrukersosiologi og gastronomi og har feltarbeid fra Syden, Østfold og Karasjok.

Poster av Runar Døving: