Ragnhild Eg

Webside:

https://kunnskap.kristiania.no/

Profil:

Ragnhild Eg er førsteamanuensis i psykologi ved Avdeling for helsevitenskap, Høyskolen Kristiania. Hun har en allsidig bakgrunn innen kognitiv psykologi, journalistikk og eksperimentell forskning. Eg er særlig interessert i hvordan vi oppfatter omverdenen og hvordan sansene fungerer i et digitalt miljø. Hun forsker på audiovisuell persepsjon og menneske-maskin interaksjoner. Eg er også interessert i hvordan vi blir påvirket av sosiale situasjoner og tidligere hendelser og hvordan disse fører til snarveier i beslutningsprosesser.

Poster av Ragnhild Eg: