Leila Ferguson

Profil:

Leila Ferguson er professor i pedagogikk ved Høyskolen Kristiania. Ferguson er studieprogram leder for bachelor og årsenhet i pedagogikk (nettstudier) og emneansvarlig for basiskompetanse i høyskolepedagogikk. Ferguson har publisert flere artikler og bokkapitler innenfor fagfeltene pedagogisk psykologi og lærerutdanning. Fergusons forskning omhandler hovedsaklig temaer innenfor pedagogikkfeltet. I 2015 mottok Ferguson H.M. Kongens gullmedalje for sitt doktorgradsarbeid på epistemiske oppfatninger og multippel tesktforståelse, ved Universitetet i Oslo.

Poster av Leila Ferguson: