Kristin Undheim

Profil:

Kristin Undheim er høyskolelektor og faglig studieleder på Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling ved Høyskolen Kristiania. Hun har mastergrad i politisk sosiologi fra London School of Economics and Political Science (LSE) (2009) og en cand.mag. i Statsvitenskap fra NTNU. Hun har vært partner i analysebyrået Indianer, direktør for trend og fremtidsanalyse i Opinion, samt analytiker i Bengal Consulting. Hennes sentrale interesseområder er forbrukertrender og sosiale og kulturell endring, driver- og scenarieanalyser, samt temaområdene arbeidsliv, kvinner og urbanisme. Hun gjesteforeleser for næringslivet og kommenterer aktivt i pressen. Hun sitter i styret til BN Bank.

Poster av Kristin Undheim: