Kjetil A. Vedøy

Profil:

Kjetil A. Vedøy er høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania. Vedøy har master i strategisk ledelse fra NHH, har storfag i Sosialantropologi og en bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen. Kjetil A. Vedøy har arbeidet som toppleder innenfor HR og ledelse i over 20 år, og har parallelt også jobbet som konsulent og foredragsholder innenfor personal og ledelse, med spesiell vekt på konflikthåndtering, HMS og utøvelse av ledelse innenfor den norske og nordiske modellen. Ekspertområder: HR, konflikthåndtering, arbeidsmiljø, ledelse, den nordiske ledermodellen, skandinavisk ledelse.

Poster av Kjetil A. Vedøy: