Kjersti Ruud Walaas

Profil:

Kjersti Ruud Walaas er høyskolelektor ved Institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Hun er studieprogramleder for bachelorstudiet i Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling ved Høyskolen Kristiania. Walaas er sosialantropolog og høyskolelektor og arbeider med / underviser i bærekraftig reiseliv, reiselivsutvikling, konsekvenser av turisme, samt interkulturrell kompetanse og kulturforståelse. Walaas her redaktør og forfatter av boken "Turisme. Globale utfordringer" som hun skrev sammen med professor Jens Kr. Steen Jacobsen ved UiS/TØI. Walaas har skrevet flere bokkapitler og har gjennomført en rekke rådgivnings- og formidlingsoppdrag om reiseliv, turister og bærekraft. Hun har bodd både i Asia og Afrika.

Poster av Kjersti Ruud Walaas: