Karl-Fredrik Tangen

Webside:

https://kristiania.no/ansatt/karl-fredrik-tangen/

Profil:

Karl-Fredrik Tangen er førstelektor ved Institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Han er utdannet samfunnsgeograf fra Universitetet i Oslo. Tanken underviser i forbrukersosiologi, kommunikasjon, PR, metode og medier. Interessefelt: Klasse og livsstil. PR og retorikk under kapitalismen. Arbeid og skjult disiplinering. Hverdagspraksisens grunnlag i sosiale strukturer. Kommunikasjonsarbeidet og forbruk i økonomisk historie. Mediemarked og medienes samfunnsfunksjon. Makt og nettverk. Vitenskapsteori og markedsanalyse.

Poster av Karl-Fredrik Tangen: