Jon-Arild Johannessen

Webside:

https://kristiania.no/ansatt/jon-arild-johannessen/

Profil:

Jon-Arild Johannessen er professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania. Forskningsfelt: Kunnskapsledelse, Innovasjon, Endringsledelse, HR-ledelse og positivt lederskap (positiv psykologi).

Poster av Jon-Arild Johannessen: