Hans Erik Næss

Webside:

https://kristiania.no/ansatt/hans-erik-naess/

Profil:

Hans Erik Næss er førsteamanuensis i idrettsledelse ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania. Næss har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo, der han var tilknyttet forskningsprogrammet ”Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder” (KULTRANS). Han har tidligere jobbet som forskningsrådgiver ved Westerdals Oslo ACT, og underviser nå i idrett og samfunn, etikk og samfunnsansvar, samt kvalitativ metode. Han forsker på idrettsorganisasjoner som FIFA, IOC og FIA, og særskilte interessefelter er forbindelsene mellom idrettsorganisasjoner, organisasjonskultur, ledelse, politikk og etikk. I tillegg til forskning og undervisning er Næss redaktør i Norsk sosiologisk tidsskrift og har publisert flere lærebøker (blant annet Små nøkler, store dører. Invitasjon til sosiologi, Universitetsforlaget 2010), sakprosabøker (blant annet Forbedringsindustrien. Et oppgjør med prestasjonskulturen, CappelenDamm, 2016), og reisebøker (Kjøregleder. Bilturer i Europa, CappelenDamm, 2018).

Poster av Hans Erik Næss: