Espen Sjøberg

Profil:

Espen Sjøberg er førsteamanuensis i stilling som høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og underviser i psykologi. Han har en doktorgrad innen atferdsanalyse, en underdisiplin av psykologi som fokuserer på læring. Sjøberg har flere vitenskapelige publikasjoner innenfor evolusjonspsykologi, dyreforskning og vitenskapelig metode. Han er medforfatter på en lærebok i psykologi som er pensum på flere videregående skoler i Norge. Sjøberg sin forskning omhandler i hovedsak temaer innenfor læring, evolusjon, og vitenskapsfilosofi. Han er en av to ledere av Cognition and Art Research Group ved Høyskolen Kristiania. Han er også medlem av forskningsgruppen Eksperimentell Atferdsanalyse ved OsloMet, samt Animal Learning Lab ved UNED, Spania.

Poster av Espen Sjøberg: