Anette Andresen

Profil:

Anette Andresen er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania og studieprogramleder for spesialpedagogikk (årsenhet på nett). Mine fagområder er språkvansker og dysleksi. Jeg er interessert i hvordan elever med disse utfordringene forholder seg til multimedielæring, og hvilke fordeler/ulemper de har i dagens teknologitette klasserom. Videre er jeg interessert i hvordan vi kan øve opp elevers og studenters kritiske lesing og kildekritikk, samt forskjeller mellom lesing på papir og lesing på nett.

Poster av Anette Andresen: