Adnan Kisa

Profil:

Adnan Kisa er professor i helsepolitikk og økonomi ved Helsevitenskap, og har en omfattende global helse- og politikkforskningserfaring med fokus på helse og økonomisk utvikling, bruk av helsetjenester, sammenlignende helsesystemer, sykdomskostnader, kostnadseffektivitet av intervensjoner i helsevesenet og forskning om helseutfall. Dr. Kisa har mer enn 100 fagfellevurderte publiserte artikler, bøker, bokkapitler, forskningsrapporter innen helsepolitikk og økonomi, og medlem av mange internasjonale helseinstitusjoner, vitenskapelige styrer og redaksjoner.

Poster av Adnan Kisa: