Kristiania bør bli universitet fordi Norge trenger en mer mangfoldig sektor

Norge trenger alle på dekk, alle som kan bidra til å utvikle og posisjonere oss i kunnskapsøkonomien, møte fremtidens utfordringer, og sørge for at tannhjulene i det komplekse Norge er smurt. Men vi trenger ikke bare mer av det samme. Vi trenger større mangfold i tilnærmingene og tenkingen.  Mangfold er fundamentalt viktig for å kunne møte nye utfordringer, … eller møte gamle utfordringer på nye måter. 

men i dag har alle landets universiteter samme eier, lovgivning, finansieringsmodell, indikatorsett, styringsstruktur, den organisering, målbilder, føringer, ansettelsesrutiner, og mer eller mindre de samme kulturene.. Resultatet er at, relativ sett, alle tenker likt. 

Nytenkning, nyskapning og forskning krever mangfold, også i struktur. Vi tror Norge trenger å få et universitet som er annerledes enn våre offentlige universiteter, et universitet som ikke eies av myndighetene, og som leverer en annen type doktorgradskandidater. 

Mangfold i tenking er viktig for kunnskapsutvikling, problemløsning og god undervisning. Og da er det slik at mangfold i struktur er viktig for mangfold i tenkning. Kristiania bør bli universitet fordi det vil være bra for Norge å få et uavhengig universitet. Fordi mangfold i tenking, i forskning, i utdanning, er også er en funksjon av mangfold i organisering og eierskap. Og konklusjonen er klar: Norge vil stå seg tjent med å få et uavhengig universitet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *