Slik bygger vi arbeidslivs-universitetet

Det stilles mange krav til en høyskole som vil ta steget opp til universitetsstatus. På et viktig punkt er vi allerede på høyden. Kristiania-forskerne publiserer like mye som kollegene ved de nye norske universitetene.

Det første kjennetegnet ved et universitet, er at det tilbys utdanning på alle nivåer, slik at studentene kan uteksamineres med bachelor-, master- og doktorgrader. Ved Kristiania har vi over 100 studieprogrammer. En stor katalog på bachelor-nivå, og stadig flere mastergrader. Bare i fjor godkjente Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) sju nye masterløp. Snart vil vi også ha vår egen ph.d.-utdanning.

Men vi skal ikke bli helt som de andre. Det som skal kjennetegne det uavhengige arbeidslivsuniversitetet, er utdanninger som er tett på arbeidslivet hele veien fra fagskole til ph.d. Ingen andre norske universiteter har sin egen fagskole.

Det andre kjennetegnet er faglig bredde. Ved Kristiania har
vi i dag fire avdelinger som tilbyr utdanning i helsevitenskap, samfunnsvitenskap, teknologi og kunstfag. Studentene kan ta valgfag på tvers av porteføljen, fordi det er relevant med tverrfaglig kompetanse i arbeidslivet.

Innenfor flere fagfelt, som kunstfag, mediefag og HR, er vi landets største utdanningsinstitusjon. Og vi vokser fort. Fra 2019 til 2020 økte vi opptaket med 40 prosent. Totalt er det 15 000 Kristiania-studenter innrullert akkurat nå. Vi er større en flere av de eksisterende universitetene.

Det tredje kjennetegnet på et universitet, er forskning på internasjonalt nivå. Dette måles i såkalte publiseringspoeng, som er en funksjon av antallet publikasjoner, forskningstidsskriftenes kvalitet, og internasjonalt samarbeid. Gjennom å publisere tids- skriftartikler og bøker, deltar forskerne i diskusjonen som driver forskningsfronten framover.

Kristiania-forskerne publiserer i gjennomsnitt like mye som sine kolleger ved både de nye universitetene og ved de andre høyskolene som har universitets-ambisjoner.

Slik jobber vi systematisk med å bygge det nye arbeidslivsuniversitetet. Veien fram til akkreditering går vi i nært samarbeid med det arbeidslivet våre kandidater skal ut og jobbe i. Fordi både det er behov for medarbeidere med god og relevant utdanning, både når den er kort og når den er lang.

Kilde:

Teksten ble publisert første gang i Kunnskapsmagasinet Kristiania sin jubileumsutgave.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *