Kristiania bør bli universitet fordi vi trenger alle på dekk

 Norge står overfor store utfordringer. Eksemplene er mange, fra å sikre finansieringen av velferdssamfunnet gjennom å bygge oss en fremtid i den den globale økonomien til å tilpasse oss volatile finansmarkeder, migrasjonspress, klimaendringer og pandemier, resistente bakterier, en årlig avskoging på størrelse med Hellas, en årlig befolkningsvekst på størrelse med Italia, ekstremvær, et ustabilt finanssystem, konflikter, en utfordrende global militær utvikling, ikke-demokratisk populisme, tendenser til teknologidrevet sosial kontroll, og alt for høye utslipp av klimagasser. 

Og for alle disse utfordringene er det bare et verktøy i vår verktøykasse: kunnskap. Kunnskap er fundamentalt viktig for å kunne møte disse store utfordringer, og alle landets kunnskapsinstitusjoner må mobiliseres. Vi trenger alle på dekk. Og de må levere maksimalt. 

Derfor bør Kristiania bli universitet.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *