10 milliarder kroner på kunstig intelligens? Hvordan?

EU-kommisjonen skal bruke opp mot ti milliarder kroner på å styrke Europas evner til å skape verdier fra fagområdet kunstig intelligens. Hvordan synes du de burde bruke disse pengene?

Nå har du anledning til å påvirke.

Jeg sitter i et europeisk «Transition Team», en styringsgruppe som arbeider med å etablere et «co-programmert partnerskap» innen kunstig intelligens (AI), data og robotikk, med mål om lansering tidlig neste år. Vi har satt opp et nettsted for å gi informasjon om det pågående arbeidet.  

EU-kommisjonen har en rekke instrumenter og initiativer som mobiliserer forsknings- og innovasjonsaktører, og som er orientert mot koordinering, samarbeid og tilpasning av nasjonale strategier og programmer. Et instrument er “co-programmed European Partnerships” (cPP), som er kontraktsmessige partnerskap mellom kommisjonen og aktører fra innovasjonsøkosystemene. En cPP er ofte etablert som en ikke-kommersiell type stiftelse som tjener som avtalepartneren til kommisjonen for implementering av instrumentet. En rekke organisasjoner og institusjoner mobiliseres som partnere i stiftelsen og er representert i dens styringsstruktur. 

Styringsgruppens oppgave er å etablere stiftelsen som skal drive partnerskapet og være avtalepartner for kommisjonen. Dette arbeidet inkluderer å etablere styringsstrukturene som er nødvendige for å drive arbeidet på en måte som sikrer maksimal deltakelse og representativitet for de kommersielle og akademiske AI-sektorene i Europa. Partnerskapet vil også publisere en strategisk agenda for forskning-, innovasjon- og anvendelse (“Strategic Research, Innovation and Deployent Agenda”, gjerne forkortet “SRIDA”) for cPPen.

Målet med cPPen, når den først er i gang, er å bidra til kommisjonens mål om å etablere europeisk suverenitet innen AI, data og robotikk. Partnerskapet vil levere grunnlaget for å etablere finansieringsprogrammer og mobilisere europeisk industri. Partnerskapet skal søke å berike innovasjonsøkosystemene innen disse fagområdene, koble den nyeste forskningen med europeiske innovatører, øke veksten av innovasjonsdrevne virksomheter, stimulere til innovasjon i små og store bedrifter og bidra til at disse  teknologiene blir tatt i bruk i europeiske offentlige institusjoner og private virksomheter. Partnerskapet vil bidra til at økende Europeisk posisjon i eksisterende markeder og etablering av nye. Det vil også trekke til seg investeringer for å skape økonomiske og samfunnsmessige verdier for Europas virksomheter, borgere og miljøet. Det vil fremme europeiske strategier innen AI, data og robotikk, inkludert kommisjonens fokus på å basere utviklingen på pålitelige, sikre og robuste teknologier, kompatible med EUs verdier og forskrifter.

I arbeidet med å utvikle en strategisk agenda for forskning-, innovasjon- og anvendelse (Strategic Research, Innovation and Deployment Agenda, or just SRIDA) for en cPP for AI, data og robotikk har vi publisert et spørreskjema for AI-delen av programmet. Benytt anledningen til å gi innspill til hvordan vi bør investere i årene fremover. Målgruppen er bedrifter innen AI, data eller robotikk, brukere, næringsliv, andre cPPer, medlemsland og nasjonale initiativ, forskningsinstitusjoner, og investorer. Du vil også finne en tisiders tekst med områder vi mener er spesielt viktige i dette arbeidet, altså hva vi mener kommisjonen bør putte penger på.

Hvorfor er dette arbeidet og dine meninger viktige?

For det første er Europas evne til å takle miljømessige og samfunnsmessige utfordringer, og styrke sin konkurranseevne og posisjon i den globale kunnskapsøkonomien, avhengig av dets evne til å etablere velfungerende økosystemer for forskning og innovasjon.  Verdiskapende økosystemer har et sterkt samarbeid mellom ganske ulike sektorer, inkludert næringsliv, gründere, investorer, akademia og offentlige myndigheter.  Men dette er Europa ganske dårlig på.

For det andre er det omrpdene selv. Innen mange områder er det ikke så farlig. Men AI, data og robotikk er er potensielt sterkt samfunnstransformerende fagområder og teknologier. De vil forme vår framtid, hvordan vi arbeider, samhandler, og lever. Det vil være uklokt for Europa p overlate dette helt til andre regioner og land, regioner og land som kanskje ikke hr de samme verdiene som vi finner forankret i Europa. Europeisk suverenitet innen AI, data og robotikk er et spørsmål om å ha en hånd på rattet som styrer vår fremtid.

For det tredje er det pengene. Store penger kan drive frem endring. Så hvor mye penger blir det? Det er vanskelig å si, EU-parlamentet er ikke ferdig med budsjettdiskusjonene sine. Vi har tidligere ment at det var en god sannsynlighet at kommisjonen vil kanalisere en milliard Euro gjennom programmer og tiltak anbefalt av cPPen, men etter de siste nedskjæringene i rammene kan det hende beløpet blir lavere. Imidlertid, vi regner med at det vil bli substansielt.

Etablering av partnerskapet er et samarbeid mellom EU-kommisjonen og fem foreninger, Confederation of Laboratories of Artificial Intelligence Research in Europe (CLAIRE), the European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS), European Association for Artificial Intelligence (EurAI), the Big Data Value Association (BDVA), og euRobotics.   Dette arbeidet gjør jeg i min rolle som medlem av ledelsen til CLAIRE. CLAIRE ble etablert for to år siden for å bidra til å løfte Europas evne og kapasitet til å skape forskning og verdier basert på teknologier fra fagområdet som gr under navnet kunstig intelligens (ofte forkortet “AI”, etter engelsk, “Artificial Intelligence”).  

Referansemateriale:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *