Frokostmøte på Høyskolen Kristiania; På tide å autorisere osteopater som helsepersonell

På Høyskolen Kristiania utdanner vi hver år 35-40 nye osteopater og tilbyr landets eneste høyskoleutdanning innen osteopati. Høsten 2018 sendte Norsk Osteopatforbund en søknad til Bent Høie og hans folk i Helse- og omsorgsdepartementet om at osteopatene blir autorisert som helsepersonell. Søknaden er fremdeles i prosess og vi ønsker under frokostmøtet å diskutere:

  • Hvordan styrke førstelinjetjeneste med tanke på kvalitetssikring
  • Hvordan videreutvikle et bredt og godt tilbud innen muskel- og skjelettlidelser?
  • Hva skal til for å vurdere og eventuelt autorisere nye helsepersonellgrupper?
  • Hvordan sikre kvalitet i helsefaglig utdanning?

Muskel- og skjelettlidelser topper statistikken for sykefraværet

Vi vet at muskel- og skjelettlidelser topper statistikken for årsak til sykefravær og er nest etter psykiske lidelser den vanligste årsaken til uførhet. Derfor trenger vi å innrette helsetjenestene slik at vi kan gjøre noe med denne situasjonen, og det er grunn til å tro at osteopatene kan spille en viktig rolle for å hjelpe folk med muskel- og skjelettplager tilbake til full aktivitet og dermed bidra til å senke et høyt sykefravær.

Får osteopatene autorisasjon som helsepersonell vil det medføre en kvalitetssikring av tilbudet og gi mulighet til sanksjoner mot de som ikke følger lover og regler.

Vi oppfordrer derfor Bent Høie til å gi osteopatene status som autorisert helsepersonell.

Ifølge Folkehelserapporten, publisert av Folkehelseinstituttet i mai 2018, fremgår det at 27 prosent av kvinner og 18 prosent av menn har muskel- og skjelettplager. Forekomsten var høyest blant de eldre, og blant kvinner over 70 år hadde mer enn halvparten slike plager. Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til at folk oppsøker fastlegen, ifølge statsistikken fra 2015. Av til sammen nesten 14 millioner konsultasjoner hos fastlegene i 2015, fordelt på 17 sykdomsgrupper, gjaldt i underkant av 2,6 millioner konsultasjoner muskel- og skjelettlidelser. Det betyr at vi definitivt trenger mer kunnskap om hvordan vi håndterer denne situasjonen, det er verken bra for den enkelte eller for samfunnet at vi har begrenset med kompetanse til å gjøre noe med dette.

På frokostmøtet blir det korte innledninger ved: 

  • Kristin Vinje, dekan Høyskolen Kristiania (HK) 
  • Tomas Collin, leder Norges Osteopatforbund (NOF)
  • Christian P. Fjellstad Fagansvarlig interessepolitikk, Norsk revmatikerforbund (NRF)

Deretter en åpen drøfting med et panel bestående av de ovennevnte tre pluss inviterte politikere.

Arrangementet holdes tirsdag 3. mars kl 08:00 – 09:30 på Campus Kvadraturen i Ernst Hage, Kirkegata 24-26, 0153 Oslo.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *