Mastergrad i treningsvitenskap

I dag ble det feiring på Høyskolen Kristiania; vi fikk nylig en hyggelig beskjed fra NOKUT om akkreditering av Master i treningsvitenskap (120 studiepoeng) ved Høyskolen Kristiania.

Det betyr at vi nå kan starte opp et mastergradsstudium i treningsvitenskap ved School of Health Sciences ved Høyskolen Kristiania! Vi har stor tro på at dette er et attraktivt tilbud til de som vil skaffe seg formell kompetanse om trening som kan optimaliseres for den enkelte i et livsløpsperspektiv.

Etterspurt i bransjen

Både treningssenterbransjen og særforbundene i idretten etterspør denne fagkompetansen da de har utfordringer med å rekruttere fagpersoner med tilstrekkelig kompetanse på trening og prestasjon. Videre har Olympiatoppen påpekt behovet for en generell kompetanseheving om trening i idretten. Dette på bakgrunn av blant annet den drastiske økningen i antall skader i barneidretten, hvor f.eks. håndballen sliter med for høy trenings- og kampbelastning på mange av sine spillere allerede i 12-13 års alderen. Da passer det utmerket at Høyskolen Kristiania nå har fått godkjenning av NOKUT til å starte opp et eget masterprogram i treningsvitenskap.  

Hva lærer du?

Studiet har til hensikt å gi kandidatene kunnskap om hvordan trening og kartlegging av fysisk kapasitet bør gjennomføres for å sikre best mulig prestasjonsutvikling for ulike befolkningsgrupper gjennom livsløpet. Dette omfatter evidensbasert kunnskap om de underliggende mekanismene og fysiologiske tilpasningene som inntreffer for ulike treningsformer (spesielt utholdenhetstrening og styrketrening), samt identifisering av forhold og faktorer som ligger til grunn for prestasjon. På dette grunnlag skal studentene kunne utarbeide og implementere effektive intervensjoner som fremmer prestasjon. Treningsvitenskap er et stort og variert fagfelt som vil tilføre studentene inngående fagkunnskap om trening, testing, adaptasjon, prestasjon og helse. Kandidatene skal være i stand til å anvende denne kunnskapen for å avdekke årsakssammenhenger og igangsette optimale treningstiltak for individer med ulike målsettinger om prestasjon.

Masterutdanningen skal gi kandidatene ny og unik kunnskap og praktiske ferdigheter som er tilpasset fremtidens arbeidsmarked.

Det overordnede målet for master i treningsvitenskap er å utdanne høyt praktisk kvalifiserte kandidater med evne til kritisk refleksjon innenfor masterens tre hovedområder: Fysisk trening, fysisk og motorisk testing og adaptasjon til fysisk og motorisk trening. Kandidater med en master i treningsvitenskap vil ha forutsetninger til å kartlegge, belyse og iverksette adekvate treningstiltak for personer som ønsker hjelp til å optimalisere sin prestasjonstilstand i ulike deler av livsløpet. Studiet kvalifiserer kandidatene til et bredt spekter av arbeidsoppgaver, typisk relatert til teoretisk arbeid innen forsknings-, utviklings- og undervisningssektoren, samt tilrettelegging av praktisk arbeid innen idrettssektoren i offentlig og privat sektor. 

Solid fagmiljø

Masteren vil bli ledet av førsteamanuensis Thomas Haugen, i nært samarbeid med blant annet professor Espen Tønnessen og ansatte på seksjon for trening, ernæring og biomedisin ved School of Health Sciences. Denne fagstaben har produktive forskere og anerkjente undervisere med høy vitenskapelig kompetanse, gode fagkunnskaper og lang arbeidserfaring fra topp-, bredde- og barneidrett. Seksjonen har etablert gode samarbeidsrelasjoner med Olympiatoppen, Senter for Toppidrettsforskning, Virke Trening og Fulham FC.

Her kan du søke!

2 Comments on “Mastergrad i treningsvitenskap”

  1. Pingback: 170 ferske helsefagstudenter fra Høyskolen Kristiania ut i markedet - Kunnskapsmagasinet

  2. Pingback: Velkommen til studiestart på Høyskolen Kristiania - Kunnskapsmagasinet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *