Hvor mye får vi ut av helsebudsjettene våre?

Hvor mye får vi ut av helsebudsjettene våre? Hvordan står det til i Norge sammenlignet med de andre nordiske landene? Dette vil professor Adnan Kisa belyse i sin innvielsesforelesning som professor ved Høyskolen Kristiania mandag 13. januar kl 15.

Professor Adnan Kisa er helseøkonom og har sammenlignet forholdet mellom hva vi putter inn og hva vi får ut av de pengene vi bruker på helse i de ulike nordiske landene.

Norge har relativt raskt implementert betydelige helsereformer etter 2000-tallet for å oppnå helseutfall av bedre kvalitet. Professor Kisa vil i sitt foredrag oppsummere nyere arbeider for å sammenligne helseutfall og helseutgifter i Norge sammenlignet med de andre nordiske landene.

I de nordiske landene varierte helseutgiftene i prosent av BNP fra noe under 9 prosent på Island til 11 prosent i Sverige. Mens USA brukte hele 17 prosent av BNP på helse i 2017, var andelen i Tyrkia bare 4 prosent.

Ifølge Statistisk sentralbyrå utgjorde helseutgiftene i Norge 68 000 kroner per innbygger i 2018. Dette er over 2 000 kroner mer enn året før. De foreløpige anslagene fra mars 2019 viser at de totale løpende helseutgiftene utgjorde 360 milliarder i 2018.

Hva får vi ut av helsekronene? Professor Adnan Kisa belyser temaet mandag 13. januar kl 15 på Høyskolen Kristiania

Professor Adnan Kisa har lang erfaring og dyp kunnskap om global helsepolitikk med fokus på helse og økonomisk utvikling, bruk av helsetjenester, sammenlignende helsesystemer, sykdomskostnader, kostnadseffektivitet av intervensjoner i helsevesenet og forskning om helseutfall. Han har mer enn 100 fagfellevurderte publiserte artikler, bøker, bokkapitler, forskningsrapporter innen helsepolitikk og økonomi, og er medlem av mange internasjonale helseinstitusjoner, vitenskapelige styrer og redaksjoner. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *