På tide å anerkjenne osteopater som autorisert helsepersonell, Bent Høie!

osteopati-utdanning-autorisasjon.Foto

I går kom nyheten om at Nordisk Ministerråd anbefaler de nordiske regjeringene å etablere felles rammer og en felles autorisasjonsordning for osteopater i de nordiske landene. Det er gode nyheter, for høsten 2018 sendte Norsk osteopatiforbund en søknad til Bent Høie og hans folk i Helse- og omsorgsdepartementet om at osteopatene blir autorisert som helsepersonell. Til uken kommer det en innstilling fra helsedirektoratet, og uansett hva de sier så håper jeg at helseministeren i sin vurdering også lytter til en enstemmig anbefaling fra Nordisk Ministerråd.

Osteopati er i dag en autorisert helseprofesjon i Danmark, Finland og Island – men ikke i Sverige og Norge. Får vi på plass felles rammer for osteopatien i Norden vil dette øke sikkerheten og fastlegge standarder for utdanning og praktisering.

Hva gjør osteopatene?

Som osteopat utfører man en manuell behandling basert på en totalforståelse av anatomi, biomekanikk, nevrologi og sykdomslære, og de behandler gjerne pasienter med smerter i rygg, nakke, skulder og bekken. I tillegg kommer pasienter med ulike former for hodepine, idrettsskader eller svangerskapsrelaterte plager. En Osteopat kan gi god veiledning og informasjon, motivere og bidra til at pasienten er aktiv og selv tar ansvar for egen helse. En osteopat forholder seg til gjeldende retningslinjer fra blant annet Nasjonalt Ryggnettverk og evidensbasert praksis vedrørende behandling av muskel- og skjelettplager.

Høyskolen Kristiania utdanner vi hvert år 35-40 nye osteopater og tilbyr landets eneste høyskoleutdanning innen osteopati. Utdanningen er en 4-årig fulltidsutdanning bestående av en 3-årig bachelorgrad i osteopati, NOKUT godkjenning i 2012, og videre opptak til et 1-årig akkreditert videreutdanningsprogram. Utdanningsløpet er godt etablert og kvalitetssikret og er i samsvar med internasjonal standard. Kandidatene bruker sin kompetanse til å behandle ulike smerter og lidelser, særlig muskel- og sjelettlidelser.

osteopater-starter-ny-klinikk.Foto
Tre av våre flotte, unge kandidater startet i høst egen klinikk på Lillehammer.
Faksimile fra Gudbrandsdalen Dagningen 4. oktober 2019.

Samfunnsproblem som kan løses

Vi vet at muskel- og skjelettlidelser topper statistikken for årsak til sykefravær og er nest etter psykiske lidelser den vanligste årsaken til uførhet. Det er grunn til å tro at osteopatene kan spille en viktig rolle for å hjelpe folk med muskel- og sjelettplager tilbake til full aktivitet og dermed bidra til å senke et høyt sykefravær. Får osteopatene autorisasjon som helsepersonell vil det medføre en kvalitetssikring av tilbudet og gi mulighet til sanksjoner mot de som ikke følger lover og regler.

Helseminister Bent Høie har også fått klar melding fra en enstemmig komite på Stortinget i forbindelse med budsjettarbeidet i 2018 (Innst. 11 S – 2018–2019);

«Komiteen viser til at muskel- og skjelettlidelser topper statistikken for årsak til sykefravær og er nest etter psykiske lidelser den vanligste årsaken til uførhet. Omtrent 1 av 4 har til enhver tid langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet, og de fleste vil i løpet av livet ha plager eller sykdommer knyttet til muskler og skjelett. Disse lidelsene er en viktig årsak til redusert helse og nedsatt livskvalitet og er derfor viktig å forebygge og behandle. Kiropraktorer og fysioterapeuter er viktige yrkesgrupper i dette arbeidet, men det finnes også flere alternativ. Komiteen mener at helse- og omsorgstjenestene i kommunene kontinuerlig må moderniseres og styrkes, og at det må jobbes for et mangfoldig, helhetlig og sammenhengende tilbud tilpasset den enkeltes behov. Komiteen mener derfor det kan være grunn til å gjøre en ny vurdering av hvorvidt naprapater og osteopater bør gis autorisasjon.»

I tillegg til oppfordringen fra Nordisk Ministerråd og Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget vil også jeg oppfordre Bent Høie til å anerkjenne osteopater som autorisert helsepersonell!

1 Comments on “På tide å anerkjenne osteopater som autorisert helsepersonell, Bent Høie!”

  1. Pingback: Frokostmøte på Høyskolen Kristiania; På tide å autorisere osteopater som helsepersonell - Kunnskapsmagasinet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *