Hvorfor bytter vi ikke til en vesentlig bedre bank?

DNBs kunder er ikke spesielt fornøyde med banken sin. Hvorfor bytter de ikke til en bank som scorer høyere på kundetilfredshet?

DEBATT: Tor W. Andressen, Seidali Kurtmollaiev og Line Lervik-Olsenom innovasjon

Helt siden 1996 har vi sett variasjoner av følgende overskrift: «Kundemåling: DNB på bunn, Sbanken på topp». Nå senest i e24.no 30 september som viser til en forskjell på 14 poeng mellom topp og bunn.

Det som ikke alle innser, er at kundetilfredshet et en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for økonomisk bærekraftige bedrifter.

Måler kundetilfredshet

I Norge er det to målinger som måler kundetilfredshet: Norsk Kundebarometer (NKB) og EPSI. Begge har samme underliggende logikk som ble utviklet av professor Claes Fornell ved University of Michigan i 1992 med bakgrunn i Svenske data.

Norsk Kundebarometer ble etablert i 1995 som et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen som måler kunders tilfredshet med norske bedrifter videre.

Indikatoren har med årene blitt et viktig styringsverktøy for norske bedrifter. 

Dersom vi sammenligner kundetilfredsheten målt i 1996 med tilsvarende måling i 2018, ser vi en markant stigning i gjennomsnittsscoren både i toppen og bunnen av barometeret.

Dette er svært gledelig og viser at norske ledere responderer når de får kunnskap om hvordan kundene opplever ulike sider ved bedriftens leveranser.

Bunnplassering for DNB

Men, det finnes et unntak fra den positive utviklingen. DNB har helt fra 1996 inntatt samme bunnplassering Norsk Kundebarometers årlige målinger.

En grunn kan være at de ikke evner å forbedre kvaliteten. Det tror vi ikke på.

En annen grunn kan være at de ser at en lav score ikke gir noen effekter på kundeatferden. Det vil si at få kunder slutter.

Det tror vi på.

Men er da kundetilfredshet-teorien som sier at fornøyde kunder blir og misfornøyde kunder avslutter kundeforholdet feil?

Hvorfor bytter ikke DNB-kundene bank?

Tilfellet DNB viser at tilfredshet er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for å lykkes i markedet.

I erkjennelse av dette utviklet vi det som er blitt kjent som Norsk Innovasjonsindeks. La oss bruke to ord på hvorfor vi gjorde dette.

Kvalitet, som grunnlag for tilfredshet, består av to elementer. Det første er nivået på kvalitet som måles som en score fra 0 til 100. Det andre er hvor stor variasjon det er i den leverte kvaliteten.

Kundene liker innovative bedrifter

Norsk Innovasjonsindeks spør kundene om registrerte endringer i fire områder som bedriftene kan innovere i. Tanken er at dersom kundene ikke har registrert en endring eller innovasjon, har det ikke skjedd – sett med deres øyne.

Logikken er like enkel som klar: innovative bedrifter oppleves som mer attraktive enn sine konkurrenter.

Mens Norsk Kundebarometer har kvalitet og kundetilfredshet som mål har Norsk Innovasjonsindeks opplevd innovasjonsevne og relativ attraktivitet som mål.

Når vi sammenholder Kundebarometeret og Innovasjonsindeksen ser vi to ting:

  1. Bankene oppfattes som å ha vesentlig høyere kvalitet enn de er innovative slik kundene ser det. 
  2. Mens det kan være vesentlige forskjeller i tilfredshet mellom bankene, er det bare Sbanken og Sparebank1 som oppleves som vesentlig mer attraktive enn de andre.

Det bildet som tegner seg er at kundene velger ikke bank primært ut ifra tilfredshet eller misnøye, men hvor attraktive de opplever alternativene å være.

Når så få bankkunder skifter kan det skyldes at de ikke opplever gresset som vesentlig grønnere på andre siden av gjerdet.

Hva DNB har skjønt

Det er dette DNB har skjønt og leverer tilstrekkelig kvalitet – ikke fremragende kvalitet og kundetilfredshet ala Sbanken. Det ville koste penger og redusere lønnsomheten.

Google, Amazon, og Apple har alle vært nevnt som alternative banktilbydere.

Data fra den Amerikanske Innovasjonsindeksen viser at kundene opplever dem som svært innovative.

Det er dette DNB og de andre bankene har begynt å forstå. Da må de arbeide for å bli oppfattet som mer innovative og attraktive fremfor å investere for å øke kvaliteten og kundetilfredsheten.

Innovative bedrifter fremstår gjennomgående som mer attraktive og blir dermed valgt av flere kunder.

For norske banker er det derfor ikke tilstrekkelig å bare måle kvalitet/kundetilfredshet.

Hvordan kundene opplever dem med hensyn til innovasjonsevne og attraktivitet, er viktigere når man skal konkludere med hvilken bank som er best.

Mens kvalitet er en forutsetning for å kunne delta i markedet, er innovasjoner er forutsetning for å bli værende i markedet.

Dette skjønner bankene, og vår tro er at de og deres kunder vil få uttelling ettersom vi flombelyser fenomenet og bankene blir mer innovative.

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Dagens Perspektiv 3. oktober 2019.

Tekst: Professor Tor W Andreassen ved Norges Handelshøyskole, førsteamanuensis Seidali Kurtmollaiev ved Høyskolen Kristiania og professor Line Lervik-Olsen ved Handelshøyskolen BI.

2 Comments on “Hvorfor bytter vi ikke til en vesentlig bedre bank?”

  1. Pingback: Vi trenger ikke billigere brød, men bedre butikker - Kunnskapsmagasinet

  2. Pingback: Grunn til å være redd for Amazon? - Kunnskapsmagasinet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *